تجهیزات انتقال نفت،گاز،نیرو

شرکت توسعه سازه های انرژی خزر با تکیه بر تجربه مدیران کار آزموده و تیم مهندسی خبره ، تجربه موفق پیشین و با بهر گیری از استانداردها و تکنولوژی مدرن آماده ارائه خدمات برای پروژه های داخل و خارج از کشور در زمینه های تجهیزات انتقال نفت،گاز ، توزیع نیرو و پست های فشار قوی می باشد.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.