نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین

نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین  بر پایه ساخت یک بلوک کامل سیکل ترکیبی تک محوره مازندران با ظرفیت 450 MW±10% جهت تقویت برق غرب مازندران در نزدیکی شهر نوشهر به منظور تولید و فروش برق احداث و بهره برداری خواهد شد. شرکت تولید ماهتاب کاسپین ( متعلق به گروه آرین ماهتاب گستر) سرمایه گذار پروژه است.

محل اجرای پروژه:  استان مازندران – شهر نوشهر

کارفرما:  شرکت انرژی گستران متحد

مدت اجرا مجموعا 20 ماه

در این راستا شرکت توسعه سازه های انرژی خزر موفق به اخذ 8 قرارداد از شرکت انرژی گستران متحد پیمانکار EPC پروژه به شرح ذیل گردیده است:

موضوع قرار داد:

  • تجهیز کارگاه و آماده سازی زمین نیروگاه 
  • نصب و پیش راه اندازی بویلر حرارتی (HRSG) و توربین های گاز و بخار و ژنراتور
  • اجرای سازه های بتنی اصلی نیروگاه (سیویل1 ) 
  • اجرای سازه های بتنی اصلی نیروگاه (سیویل 2 ) 
  • ساخت، حمل و نصب سازه های فلزی 
  • نصب و پیش راه اندازی  اعلان و اطفاء حریق
  • نصب و پیش راه اندازی سیستم تصفیه خانه های آب سیکل ترکیبی کاسپین
  • ساختمانهای حرارت مرکزی  و سیستم سوخت رسانی

جهت اطلاعات بیشتر هر قرارداد لطفاً روی عکس قرارداد مربوطه ذیل کلیک شود