تجهیز کارگاه، ساختمانی، نصب تاسیسات مکانیک، برقی ،ابزار دقیق

 قرار داد  عملیات تجهیز کارگاه، ساختمانی، نصب تاسیسات مکانیک، برقی ،ابزار دقیق شامل فعالیتهای زیر می باشد:

  • نصب و راه اندازی مولد ها و CHP
  • نصب و راه اندازی ترانس های اصلی به ظرفیت 2500KVA و ترانس های کمکی به ظرفیت 1600KVA
  • احداث ساختمان اداری ، ساختمان سوئیچگیر و اتاق کنترل به همراه تاسیسات مربوطه
  • اجرای سیستم روشنایی سالن مولدها ، ساختمان کنترل و سالن تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف ، ساختمان نگهبانی، اداری و محوطه
  • اجرای عملیات تهویه و تامین هوای ورودی و خروجی سالن مولد، لوله کشی، عایقکاری، رنگ آمیزی، سیستم زمین، سیستم صاعقه گیر، سیستم اعلام حریق، سیستم DC ، کابل و سینی کابل.
  • نصب و راه اندازی تابلوهای MV و LV.