هلدینگ توسعه سازه های انرژی خزر

شرکت انرژی گستران متحد

 • پیمانکاری عمومی(GC) و مدیریت پروژه  پروژه های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و نیرو 
 • اجرای پروژه های مختلف صنعتی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، آب و نیرو
 • تأمین سرمایه و سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های صنعت انرژی

شرکت بازرگانی تأمین و تجارت خزر

 • صادرات و واردات
 • خدمات و کالا
 • صادرات و واردات
 • خدمات و کالا

شرکت توسعه انرژی برق خزر

 • سرمایه گذاری بالا دستی پروژه های ، نفت ، گاز و پتروشیمی

شرکت انرژی گستران سهند

 • پیمانکار اجرایی صنایع برق نیروگاهی
 • همکاری و مشارکت با شرکت‌های بین المللی در راستای تأمین تجهیزات پروژه‌ها
 • مدیریت ساخت تجهیزات و سازه های فلزی
 • مدیریت تامین کالا و بازرگانی و ارائه خدمات و تأمین کالای پروژه­
 • اجرای پروژه مجتمع های ساختمانی

شرکت ماشین سازی خرم آباد

شرکت ماشین سازی خرم آباد

پروژه های منتخب

خانه - ساده

نسخه نمایشی

خانه - مینیمال

نسخه نمایشی

خانه - مدرن

نسخه نمایشی

خانه - نسخه سبک

نسخه نمایشی
نمایش نسخه های نمایش بیشتر

باهم بودن آغاز است، با هم ماندن پیشرفت است و با هم کارکردن موفقیت است.